Logo Logo

Hvor udstiller vi

Vi har skiftende udstillinger i Det gamle Borgerhus, Helligkorsgade 18, 6000 Kolding

Om Det gamle Borgerhus

Det gamle Borgerhus i Kolding ’I nat brændte Kolding by mestens af’. Så lakonisk noterede kong Frederik II i sin kalender under den 8. maj 1583, at den østlige del af Kolding ødelagdes af en voldsom brand. Brandens omfang er ikke fuldt ud kendt, men i hvert fald torvet og bebyggelsen langs de nuværende Østergade og Slotsgade var omfattet. I årene derefter genskabtes byen.

Et af de herved nybyggede huse har overlevet til vore dage, Helligkorsgade 18, der indtil 1992 husede byens turistbureau.

Huset er i følge døroverliggeren bygget i 1589 og opført i overensstemmelse med den almindelige byggeskik i datidens Kolding som gavlhus, dvs. bygget med gavlen vendt mod gaden.

Denne byggeskik stammer fra de nordtyske handelsbyer og har i middelalderen bredt sig til de danske byer langs Lillebælt.

I dag er der i Danmark kun bevaret ganske få eksemplarer på denne byggemåde, som gav flere grundejere direkte adgang til gaden. Blandt disse findes der tre i Kolding: Borchs Gård på Akseltorv samt Helligkorsgade 18 og 20.

og i Nicolai Kunst & Design, Skolegade 2, 6000 Kolding

Om Nicolai Kunst & Design

Nicolai Kunst og Design Nicolai Komplekset er et af Danmarks største og mest helstøbte historiske skolebygningsanlæg, Sct. Nicolai Komplekset, har Koldings nye kulturkompleks til huse. Komplekset repræsenterer et unikt stykke Danmarkshistorie samtidig med, at det er et karakteristisk eksempel på det danske skolebyggeris udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet. Nicolai, der færdiggøres i efteråret 2007, består af 5 huse med hver deres profil: i Nicolai Film er der film på lærredet og lækkerier på menukortet, i Nicolai Historie samles lokalhistorien og i Nicolai for børn er der skabt et oplevelsesunivers for børn i aldersgruppen 2-12 år. I løbet af efteråret 2007 blev Nicolai Scene fast base for en række orkestre og øvested for kor, og i Nicolai Kunst & Design har professionelle kunstnere og designere til huse i værksteder med tilknyttede udstillingsfaciliteter.