Logo Logo

Udstillingsmuligheder og udstillingskrav i Kolding Kunstforening

Kolding Kunstforening afholder årligt 4-5 udstillinger, og vi får henvendelser om udstillingsmuligheder i et omfang, vi slet ikke kan imødekomme.

Ofte modtager vi henvendelser i form af et enslydende brev til en større mod- tagerkreds. Men vi ser gerne, at man som udstiller har gjort sig overvejelser over, hvorfor man netop ønsker at udstille i Kolding Kunstforening.

I Kolding Kunstforening råder vi over to udstillingssteder i Koldings centrum, Det gl. Borgerhus, Helligkorsgade 18, samt Nicolai Kunst og Design, Skolegade 2. I Det gl. Borgerhus findes der udstillingslokaler i to etager – i alt 6-7 mindre rum, lavloftede, skæve, charmerende i et hus fra 1589 – fine rammer om visse udstillinger, men ikke velegnede til meget store billeder. I Nicolai Kunst og Design er der 3 store, lyse, højloftede rum samt et mindre – en oversigt findes på Nicolai Kunst & Designs hjemmeside. Det vil være ønskeligt, at man som ansøger har gjort sig tanker om, hvilket af de to steder det synes mest nærliggende at byde ind med en udstilling, samt hvorvidt man er i stand til at udfylde disse rum.

Så kan vi i bestyrelsen lade henvendelsen indgå i vore overvejelser over frem- tidige udstillinger.

Som kriterier for at udstille i Kolding Kunstforening gælder, at man enten er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF), Danske Kunsthåndværkere (DK) eller er optaget i Kunst Indeks Danmark/Weilbachs Kunstnerleksikon. I øvrigt kan vi henvise til vores hjemmeside: www.kolding-kunstforening.dk hvor man kan finde oplysninger om tidligere og kommende udstillinger.

De bedste hilsner
Kolding Kunstforening