Logo Logo

Kolding kunstforenings historie

Kolding Kunstforening blev stiftet i 1884 med bl.a. A.M.G. Friis som initiativtager. Uheldigvis for foreningen fandt den ikke fodfæste, og måtte derfor reetableres i 1902. Her var det Oluf Bech, der, flankeret af A.M.G. Friis, genopretter foreningen. Denne gang gik det meget bedre. Der stiftedes en komité ved samme lejlighed bestående, udover af ovennævnte personer, tillige af K. Konstantin-Hansen og borgmester Schørring.

Foreningens aktiviteter bestod i starten af at få en række vandreudstillinger til byen. Således lykkedes det foreningen at hente udstillinger fra Christiansborg og Charlottenborg hertil. På den vis var det meningen, at interessen for kunsten skulle vækkes hos koldingenseren eller rettere, som det hedder i foreningens formålsparagraf, ”…at nære sansen for kunsten og dens frembringelser.”

Fra 1914 fik Kolding Kunstforening fast tilholdssted på Koldinghus. På Koldinghus arrangerede kunstforeningen helt frem til 1981 en lang række udstillinger primært med værker fra egen samling.

I 1927 var samlingen blevet så omfattende, at den gik under betegnelsen “Kunstmuseet på Koldinghus”, og med statsanerkendelsen som museum i 1968 fulgte forpligtelsen til at arbejde frem mod etableringen af et kunstmuseum i egne bygninger.

En egentlig kunstsamling, bestående af både malerier, grafik og skulpturer, blev langsomt opbygget med tiden. Denne samling blev i 1968 statsanderkendt, og udskilt fra foreningen som et egentligt kunstmuseum. Kolding Kunstforenings Kunstsamling blev navnet. Kunstsamlingen blev i 1981 overdraget den i mellemtiden oprettede selvejende institution Kunstmuseet Trapholt. Da kunstmuseet Trapholt stod færdigt i 1988, var samlingen klar til at vises frem i de utraditionelle arkitektoniske bygninger. Endelig kunne samlingen komme til sin ret.

Kolding Kunstforening har nu til huse i Nicolai Kunst & Design samt i Det gamle Borgerhus, hvor vi hvert år arrangerer henholdsvis tre og to udstillinger. Vi forsøger at vise et varieret udbud på et højt kunstnerisk niveau. Det vil sige, at de kunstnere, vi udstiller, er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF), Danske Kunsthåndværkere (DK) eller er optaget i Weilbachs kunstnerleksikon.

Derudover arrangerer vi foredrag og busture, og på foreningens årlige generalforsamling er der bortlodning af kunstgenstande.